...

START21ART

NADÁCIA KUBIKUM vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl umeleckého priemyslu pod názvom START21ART. Cieľom súťaže je podporiť mladé umenie a umelecké vzdelávanie.

Začni svoj príbeh,

Ak si študent 4. ročníka niektorej zo slovenských „šupiek“, máš šancu! Tvoja škola môže do súťaže prihlásiť až desatinu z celkového počtu svojich štvrtákov, držíme palce, aby si bol medzi nimi aj ty.

tvor a vyhraj!

Tvojou úlohou je samostatne alebo pod vedením pedagóga vytvoriť výtvarné dielo exkluzívne pre súťaž START21ART. Téma tohto ročníka „Začiatok...“ ti dáva priestor ukázať jedinečný talent a kreativitu!

Profesijným garantom súťaže je odborná porota zložená z osobnosti slovenského umenia a umeleckého vzdelávania.

  • TOP21 študentov bude odmenených finančnou výhrou 210 EUR
  • za každého študenta, ktorý sa umiestnil v TOP21 dostane pedagóg, pod vedením ktorého študent tvoril, finančnú výhru 210 EUR
  • škola, ktorej študent sa umiestnil na 1. mieste vyhráva 2121 EUR
  • pre autorov diel máme pripravené vecné ceny od sponzorov a organizátora súťaže a tiež pamätnú publikáciu s dielami a profilmi všetkých súťažiacich študentov
  • všetky súťažné diela budú zaradené do aukcie, autor diela získa 21% z jeho predajnej ceny