Porota nominovaná vyhlasovateľom súťaže

doc. Mgr. art. ŠEVČÍK Patrik ArtD.

vizuálne umenie, grafika

Katedra grafiky, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici


doc. PaedDr. Mgr. art. VAITOVIČ Boris ArtD.

nové médiá, maľba

Fakulta umení, TU v Košiciach


ŠEBESTOVÁ Laura - výherkyňa START21ART 2021

grafický dizajn

Štúdium na vysokej škole - Univerzite Tomáša Bati


Porota nominovaná zástupcami škôl

akad. maliar BÍLÝ Ivan

grafický dizajnér

SŠUP, J. Lettricha Martin


Mgr. FORGÁČOVÁ Michaela

učiteľstvo výtvarného umenia

SŠUP, Kyslá Hodruša - Hámre


Mgr. GOLHA Tomáš

fotograf

SŠUP, Môťovská cesta Zvolen


PaedDr. LIPOVÁ Barbora

výtvarné umenie

SŠUP, Samova Nitra


Mgr. MATAVA Matúš

fotografický dizajn

ŠUP, Slavkovská Kežmarok


MATI Ľubomír

maľba, kresba

SŠUP, Hálkova Žilina


Mgr. art. MINARČÍKOVÁ NÁLEPKOVÁ Jana

komunikačný dizajn

ŠUP, Jakobyho Košice


Mgr. SAMOUKOVIČ Staša

výtvarný ateliér, grafický dizajn, teória dizajnu

SŠUPAT, Vlastenecké námestie Bratislava


Mgr. STRAŇÁKOVÁ Alena

pedagóg odborných predmetov

ŠUP, Staničná Trenčín


Ing. TATARKA Daniel

výtvarník

SŠUP, Petzvalova Košice


Mgr. art. VICEN Tomáš

grafika a iné médiá

SŠUP, Ivánska cesta Bratislava 2