START21ART

Propozície k súťaži START21ART

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje 3. ročník česko-slovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl s umeleckým zameraním pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každá škola s umeleckým zameraním pôsobiaca na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorej podiel jej umeleckých odborov/programov tvorí aspoň 50 % všetkých odborov/programov a ktorá sa zaregistruje na stránke www.start21art.sk pre Slovenskú republiku a na stránke www.start21art.cz pre Českú republiku.

Škola si vyberie študentov, ktorí ju budú reprezentovať! Nominovať však môže maximálne 10 % zo všetkých svojich študentov posledného (štvrtého) ročníka. (Na každú začatú desiatku študentov, jeden nominovaný súťažiaci.) Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.

Súťaž umožňuje súťažiacemu, aby bol počas súťaže vedený pedagógom vysielajúcej školy. Meno tohto pedagóga – garanta uvedie súťažiaci pri registrácii svojho súťažného diela.

Každý študent môže do súťaže prihlásiť jedno svoje dielo vytvorené exkluzívne pre túto súťaž. Pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.

 • Téma pre tento ročník súťaže je: "Okno"
 • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
 • Rozmery súťažného diela:
  • minimálne: 20 x 29 cm
  • maximálne: 100 x 70 cm
 • Dielo musí byť podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
 • Dielo musí byť odfotené z prednej aj zadnej strany spolu so štítkom.
 • Dielo bude hodnotené on-line na základe jeho zdigitalizovanej podoby.
 • Táto musí mať požadované parametre a kvalitu: minimálne 3000 px a rozlíšenie minimálne 72 dpi, maximálna veľkosť súboru (zdigitalizovaná podoba diela) je 10 MB, povolené formáty vkladaného súboru sú JPEG, SVG, PNG.

Súťažné diela sú hodnotené v I. úrovni súťaže porotou tvorenou zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania osobitne pre Slovenskú republiku a osobitne pre Českú republiku. Každá zúčastnená škola môže nominovať do I. úrovne súťaže jedného porotcu z tej krajiny, z ktorej je nominujúca škola. Ďalších zástupcov z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania nominuje osobitne do poroty pre Slovenskú republiku a osobitne do poroty pre Českú republiku organizátor súťaže

Súťažné diela sú hodnotené vo finále súťaže spoločnou porotou pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Porotcov do poroty vo finále nominuje organizátor súťaže, pričom členmi tejto poroty môžu, ale nemusia byť, porotcovia z I. úrovne. Do finále postupujú všetky výherné diela z I. úrovne, t. j. 21 diel zo Slovenskej republiky a 21 diel z Českej republiky. Súťaž vo finále bude prebiehať na webovej stránke www.start21art.eu.

Časový harmonogram súťaže:

23. 9. 2024 vyhlásenie súťaže START21ART,
23. 9. 202430. 9. 2024 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1. 10. 202421. 11. 2024 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1. 10. 202421. 11. 2024 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
2. 12. 202412. 1. 2025 hodnotenie diel porotou,
21. 1. 2025 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
3. 2. 2025 - 21.2.2024 hodnotenie TOP 42 diel porotou na www.start21art.eu,
24. 2. 2025 zverejnenie výsledkov finále súťaže na www.start21art.eu,
3. 3. 202521. 3. 2025 aukcia všetkých súťažných diel na www.kubikum.com,
do 21. 4. 2025 odovzdanie výhier.

Ceny:

 • 2121 eur pre školy z obidvoch krajín (ČR a SR), ktorých študenti sa umiestnia na 1. mieste v danom štáte, určených na ďalší rozvoj umeleckého vzdelávania,
 • 210 eur pre každého študenta z TOP21 v Českej republike a z TOP21 v Slovenskej republike na podporu ich ďalšej tvorby,
 • účasť v porote pre nasledujúci ročník súťaže pre študentov, ktorí sa umiestnili v I. úrovni v poradí na 1. mieste,
 • cena Nadácie KUBIKUM pre prvých troch najlepších študentov z celého ročníka súťaže
 • pamätná publikácia s dielami a profilmi všetkých zúčastnených študentov pre každého súťažiaceho z TOP21 v ČR a z TOP21 v SR ,
 • vecné ceny podľa rozhodnutia vyhlasovateľa súťaže a registrácia na portáli KUBIKUM na 1 rok s balíkom KUBIKUM L, 1 ks autorského certifikátu a 1 ks potvrdenia o registrácií, ktoré budú automaticky vydané k súťažnému dielu, pre všetkých zúčastnených,
 • registrácia na portáli KUBIKUM na druhý rok s balíkom KUBIKUM L, 5 ks autorských certifikátov a 5 ks potvrdení o registrácii na diela predané prostredníctvom registra KUBIKUM pre študentov, ktorí sa umiestnili vo finále v poradí na 1.- 3. mieste,
 • zaradenie do aukcie pre všetky súťažné diela , pričom autor vydraženého diela získa 80 % z vydraženej sumy (20 % získava Nadácia KUBIKUM na podporu umenia).

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00