Vyhlasovateľ súťaže:

Nadácia Kubikum
Hálkova 2968/22
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 42213495

Zapísaná v Registri Nadácií Ministerstva vnútra SR Registračné číslo: 203/Na-2002/956

Riaditeľka súťaže:

Mgr. Ida Pekárová
Email: info@start21art.sk
Mob.: +421 907 21 21 00

Tieto webové stránky obsahujú prepojenia (hyperlinky) k ďalším poskytovateľom webových stránok, z pohľadu obsahu za nich nesú zodpovednosť jednotliví poskytovatelia. Nadácia Kubikum nemá žiadny vplyv na obsahovú formu cieľových stránok. Nadácia Kubikum kontroluje v pravidelných intervaloch prepojené stránky. Pokiaľ Nadácia Kubikum zistí protiprávny obsah na prepojených stránkach, ihneď toto prepojenie odstráni. Za ilegálny, chybný, či nekompletný obsah, taktiež ako za škody, ktoré vzniknú z použitia, či nepoužitia prepojených stránok, ručia ich poskytovatelia.

Napíšte nám: