ČESKO-SLOVENSKÁ
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Výtvarná súťaž študentov štvrtých ročníkov
stredných škôl s umeleckým zameraním
Výtvarná súťaž študentov
štvrtých ročníkov stredných
škôl s umeleckým zameraním
..
21.5.2022
Vyhlásenie výtvarnej
súťaže Start21art
21.9. - 30.9.2022
Registrácia školy
na stránke súťaže
1.10. - 21.11.2022
Registrácia študentov,
súťažných diel a poroty
1.12.2022 - 9.1.2023
Hodnotenie diel porotou
na stránke súťaže
16.1.2023
Zverejnenie výsledkov
na stránke súťaže
23.1. - 23.2.2023
Hodnotenie finálných
diel porotou
28.2.2023
Zverejnenie výsledkov
finále súťaže
1.3. - 21.3.2023
Aukcia súťažných diel
na stránke kubikum.com
do 21.4.2023
Odovzdanie cien
výhercom súťaže

Nadácia KUBIKUM vyhlasuje ďalší, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže START21ART

Po úspešnom prvom ročníku sa posúvame o krok ďalej a študenti umeleckých odborov majú možnosť ukázať svoj talent aj za hranicami. Cieľom súťaže START21ART je podporiť a zviditeľniť mladých umelcov.

Ako sa zapojiť do START21ART?

Každá stredná škola s umeleckým zameraním môže nominovať desatinu z celkového počtu študentov 4. ročníkov, ktorí sami alebo pod vedením pedagóga vytvoria výtvarné dielo exkluzívne pre tento ročník súťaže START21ART na tému ENERGIA. Téma ponúka široký priestor na kreativitu a už dnes sa tešíme na práce mladých umelcov. Jedným z garantov kvality súťaže je porota zložená z osobností umeleckého vzdelávania v Českej a Slovenskej republike.

Čo môžeš získať?

Okrem dôležitého prínosu súťaže pre umelcov z našich dvoch susediacich krajín, ktorým je nepochybne prestíž, máme pripravené aj zaujímavé výhry...

  • Každý študent z TOP21 v Českej republike a z TOP21 v Slovenskej republike bude odmenený finančnou výhrou 210 EUR.
  • Prví traja najlepší študenti z celého ročníka súťaže navyše dostanú cenu Nadácie KUBIKUM.
  • Školy z obidvoch krajín (ČR a SR), ktorých študenti sa umiestnia na 1. mieste v danom štáte, vyhrávajú 2121 EUR.
  • Každý súťažiaci z TOP21 v ČR a z TOP21 v SR dostane pamätnú publikáciu s dielami a profilmi všetkých zúčastnených študentov.
  • Všetky súťažné diela budú zaradené do aukcie, pričom autor vydraženého diela získa 80 % z jeho predajnej ceny (20 % získava Nadácia KUBIKUM na podporu umenia).