Registrácia škôl bude možná až od 21. 9. 2024 o 12.00. Pred týmto termínom sa Vám opäť pripomenieme a zašleme Vám kód potrebný pre registráciu Vašej školy do súťaže START21ART.


(Štatút súťaže - Harmonogram súťaže 6.1)