START21ART

Pokyny pre školu

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje ďalší, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov stredných škôl s umeleckým zameraním pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

23. 9. 2024 vyhlásenie súťaže START21ART,
23. 9. 202430. 9. 2024 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1. 10. 202421. 11. 2024 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1. 10. 202421. 11. 2024 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
2. 12. 202412. 1. 2025 hodnotenie diel porotou,
21. 1. 2025 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
3. 2. 2025 - 21.2.2024 hodnotenie TOP 42 diel porotou na www.start21art.eu,
24. 2. 2025 zverejnenie výsledkov finále súťaže na www.start21art.eu,
3. 3. 202521. 3. 2025 aukcia všetkých súťažných diel na www.kubikum.com,
do 21. 4. 2025 odovzdanie výhier.

Pokyny pre školu:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť vybraní študenti štvrtého ročníka škôl s umeleckým zameraním. Škola sa môže do súťaže zapojiť a nominovať súťažiaceho iba v prípade, ak podiel jej umeleckých odborov/programov tvorí aspoň 50 % všetkých odborov/programov, ktoré poskytuje.
 • Škola sa zaregistruje na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár v stanovenom čase (23. 9. 2024 - 30. 9. 2024), kde uvedie aj počet študentov, ktorí môžu byť nominovaní. Nominovať môže maximálne 10 % zo všetkých svojich študentov posledného (štvrtého) ročníka. (Na každú začatú desiatku študentov, jeden nominovaný súťažiaci.)
 • Po úspešnej registrácii sa v profile školy zobrazia kódy pre súťažiacich študentov a porotcu nominovaného školou potrebné pre ich registráciu do súťaže.
 • Škola vyberie študentov, ktorí ju budú reprezentovať a pridelí im vygenerované kódy. Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.
 • Škola nominuje jedného porotcu a pridelí mu vygenerovaný kód. Kód sa aktivuje len vprípade, že za školu bude registrovaný aspoň jeden súťažiaci.
 • Po registrácii súťažného diela škola elektronicky potvrdí, že dielo a jeho zdigitalizovaná podoba zodpovedajú súťažným podmienkam:
  • Dielo je vytvorené exkluzívne pre túto súťaž, pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
  • Téma pre tento ročník súťaže je: "Okno"
  • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
  • Rozmery súťažného diela: minimálne: 20 x 29 cm, maximálne: 100 x 70 cm.
  • Dielo je podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dielo musí byť odfotené z prednej aj zadnej strany spolu so štítkom.
  • Zdigitalizovaná podoba diela zodpovedá jeho reálnemu vyhotoveniu. 

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00