START21ART

Pokyny pre školu

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje ďalší, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov stredných škôl s umeleckým zameraním pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

21.5.2022 vyhlásenie súťaže START21ART,
21.9.2022 – 30.9.2022 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1.12.2022 – 2.1.2023 hodnotenie diel porotou,
16.1.2023 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
23.1.2023 – 23.2.2023 hodnotenie TOP 42 diel porotou,
28.2.2023 zverejnenie výsledkov II. úrovne súťaže,
1.3.2023 – 21.3.2023 aukcia všetkých súťažných diel,
do 21.4. 2023 odovzdanie výhier.

Pokyny pre školu:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť vybraní študenti štvrtého ročníka škôl s umeleckým zameraním. Škola sa môže do súťaže zapojiť a nominovať súťažiaceho iba v prípade, ak podiel jej umeleckých odborov/programov tvorí aspoň 50 % všetkých odborov/programov, ktoré poskytuje.
 • Škola sa zaregistruje na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár v stanovenom čase (21.9.2022 - 30.9.2022), kde uvedie aj počet študentov, ktorí môžu byť nominovaní. Nominovať môže maximálne 10 % zo všetkých svojich študentov posledného (štvrtého) ročníka. (Na každú začatú desiatku študentov, jeden nominovaný súťažiaci.)
 • Po úspešnej registrácii sa v profile školy zobrazia kódy pre súťažiacich študentov a porotcu nominovaného školou potrebné pre ich registráciu do súťaže.
 • Škola vyberie študentov, ktorí ju budú reprezentovať a pridelí im vygenerované kódy. Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.
 • Škola nominuje jedného porotcu a pridelí mu vygenerovaný kód. Kód sa aktivuje len vprípade, že za školu bude registrovaný aspoň jeden súťažiaci.
 • Po registrácii súťažného diela škola elektronicky potvrdí, že dielo a jeho zdigitalizovaná podoba zodpovedajú súťažným podmienkam:
  • Dielo je vytvorené exkluzívne pre túto súťaž, pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
  • Téma pre tento ročník súťaže je: "ENERGIA"
  • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
  • Rozmery súťažného diela: minimálne: 20 x 29 cm, maximálne: 100 x 70 cm.
  • Dielo je podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dielo musí byť odfotené z prednej aj zadnej strany spolu so štítkom.
  • Zdigitalizovaná podoba diela zodpovedá jeho reálnemu vyhotoveniu. 

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00