Klára Pevná

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Trenčín

Klára Pevná

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Trenčín

Internal energy

Téma: Energia
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 35 x 50cm