Samuel Hagara

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Samuel Hagara

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

SPLEŤ

Téma: Začiatok...
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 40.5 x 58.5cm