Peter März

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Peter März

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Moje svetlo

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 40 x 60cm