Denis Dujsík

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Denis Dujsík

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Follow your soul - Nasleduj svoju dušu

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 60 x 40cm