Vyhlásenie organizátora súťaže
START21ART 2022/2023

V česko-slovenskej výtvarnej súťaži START21ART sme dňa 21. 11. 2022 ukončili registrácie študentov, súťažných diel a porotcov. V tomto roku sme zaznamenali nárast slovenských súťažiacich, čo je odzrkadlením úspešnosti prvého celoslovenského ročníka, a to nás veľmi teší.

Výtvarná súťaž START21ART má dve úrovne hodnotenia. Cieľom I. úrovne je vybrať z prihlásených diel 21 najlepších. Na takýto výber je potrebný minimálny počet 22 prihlásených študentov. Táto podmienka u súťažiacich z Českej republiky splnená nebola, preto sme prvú úroveň hodnotenia českých súťažiacich zrušili a všetci títo študenti sú presunutý do II. úrovne hodnotenia.

Keďže sa nehodnotila I. úroveň súťaže v ČR, prihlásení českí porotcovia budú mať možnosť hodnotiť diela v II. úrovni súťaže, ktorá bude prebiehať od 23. 1. 2023.

Súťažiaci študenti tak neprídu o možnosť hodnotenia ich diel v II. úrovni súťaže a z I. úrovne súťaže im bude poskytnutá podpora ich ďalšieho vzdelávania vo výške 210 €.